Polityka cookies

1. Informacje ogólne.

 1. Administratorem Serwisu jest Sprzedający YOUR DESIGN Klaudia Flisak z siedzibą Sokołowiec 22a, 59-540 Świerzawa, NIP 6941691169, REGON 385322432.

 2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje; b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczkach).

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanej dalej RODO lub "Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych), oraz przepisami krajowymi w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane Użytkowników były bezpieczne.
 5. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usług drogą elektroniczną) lub poprzedzających działań związanych z zawarciem umowy, w szczególności z utworzeniem i zarządzaniem Kontem, obsługą i realizacją Zamówienia, przeprowadzenia procesu płatności, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania sklepu, rozliczenie usług, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego, nawiązywaniem kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usług), organizacją dostaw. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków podatkowych, księgowych oraz związanych z rękojmią i gwarancją ciążących na Administratorze oraz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub stronę trzecią tj. archiwizacja danych i dokumentowanie, windykacja należności, dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i polubownej.
 6. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie Sklepu Użytkownicy są proszeni o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego i adresu dostawy, nr telefonu, adresu e-mail, a w przypadku wystawienia faktury VAT, danych niezbędnych do jej wstawienia.
 7. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika oraz jest konieczne do realizacji zamówienia Użytkownika.
 8. Brak wyrażenia zgody Użytkownika na podanie powyższych danych uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie tym samym dokonania zakupów Towarów oferowanych przez Sklep.
 9. W celu prawidłowej realizacji umowy przez Sprzedającego, dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie innym podmiotom, w szczególności firmom kurierskim – w przypadku skorzystania przez Kupującego z opcji dostarczenia Towaru przez kuriera producentom oferowanych Towarów w celu przeprowadzenia reklamacji.
 10. Sprzedający oświadcza, że nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych Użytkowników stronom trzecim.
 11. Każdy Użytkownik przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do poprawiania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych. W tym celu należy się skontaktować z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu biuro@polskiemeble24.pl. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że jego dane osobowe przetwarzane są w sposób naruszający przepisy prawa. Baza danych Administratora jest szyfrowana oraz zabezpieczona przed dostępem osób trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się przez upoważnione do tego celu osoby. Powierzanie danych osobowych podmiotom odbywa się na podstawie umów powierzenia danych osobowych.
 12. Każdy  Użytkownik, który założył konto w Sklepie, może w każdym czasie żądać jego usunięcia poprzez wysłanie stosownego żądania. Konto zostanie skasowane niezwłocznie po otrzymaniu żądania Użytkownika, ale nie wcześniej niż po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane Użytkownika wraz adres e-mail zostaną usunięte z bazy danych. Usunięcie konta jest nieodwracalne. W takiej sytuacji dokonanie kolejnego zakupu w Sklepie wymaga ponownego podania danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zamówienia.
 13. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zamówień w serwisie polskiemeble24.pl, rozpatrywania reklamacji, przez okres 10 lat oraz przez okres posiadania Konta w serwisie, a po jego likwidacji nie dłużej niż 10 lat. W przypadku dokonania zamówienia bez zakładania konta dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu do czasu przedawnienia roszczeń (10 lat).
 14. Wszelkie opinie, uwagi lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych, prosimy przesyłać poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres biuro@polskiemeble24.pl.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Sklep korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 
 7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/